Гаранционни условия на производителя

from moll Funktionsmöbel GmbH, 73344 Gruibingen, Germany (Status 6/2010)

 Приложимост на гаранцията

Гаранцията се прилага в случаи на фабрични дефекти, производствени грешки, неправилни материали.

Гаранцията не е в сила когато:

  • Продуктът не се използва правилно и по предназначение.
  • Продуктът не е сглобен според инструкциите.
  • Не се спазват инструкциите за употреба и грижа за продукта.

За износващите се части няма гаранция – колелца, аксесоари и т.н.

Гаранционен период

  • 5 години за продукти Rotafile
  • 0 години за износващите се части

Периодът на гаранцията започва да тече от датата на доставка.

При подмяна на някоя част през гаранционния период, срока на гаранцията не се удължава за подменената част.

Гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Всички дефектирали части ще бъдат заменяни за сметка на производителя. Замяната на части не включва монтаж и не възстановява разходите за монтаж (ако клиента има такива).

Транспортните разходи за подмяна на части не се покриват от гаранцията.

Качество от moll 

moll Funktionsmöbel GmbH е немска мебелна компания с почти 100-годишна история. Огромният им опит и натрупаните през годините знания, помагат за непрекъснато усъвършенстване на продуктите и добавяне на нови функционалности, съобразени с изискванията на днешния динамичен ден.

Всички мебели moll се произвеждат в Германия в съответствие със съвременните екологични стандарти. Те са качествени, с дълъг гаранционен срок, обезопасени, ергономични и лесни за монтаж. Преминали са теста на времето и на много сертификационни институции:

Сертификати

Geprüfte Sicherheit сертификат за безопастност от Geprüfte Sicherheit

BlueAngel_60px  сертификат за екологичност Blue Angel

 

MIG_60px сертификат за произход – произведени в Германия

За повече информация вижте и сайта на производителя http://moll-funktion.com/wp-content/uploads/2015/02/2015_Herstellergarantie-moll-YOS-EN.pdf