Въртяща се етажерка Rotafile Depotfile® 80, 2 нива

Капацитет на етажерката за папки и класьори:

  • до 48 броя с ширина 8 см или
  • до 56 класьора с ширина 7 см или
  • до 64 папки с ширина 5 см.

Товароносимост на въртящата етажерка:

  • до 75 кг/ниво или
  • до 150 кг общо

Заемана площ на етажерката:

  • 80 см в диаметър, или 0,64 кв.м.