Капацитет:

  • до 72 броя с ширина 8 см или
  • до 84 класьора с ширина 7 см или
  • до 96 папки с ширина 5 см.

Товароносимост:

  • до 75 кг/ниво или
  • до 225 кг общо

Заемана площ:

  • 80 см в диаметър, или 0,64 кв.м.