Капацитет на етажерката за папки:

  • до 96 броя с ширина 8 см или
  • до 112 класьора с ширина 7 см или
  • до 128 папки с ширина 5 см.

Товароносимост на въртящата се етажерка:

  • до 75 кг/ниво или
  • до 300 кг общо

Заемана площ:

  • 80 см в диаметър, или 0,64 кв.м.