Удобна въртяща етажерка за класьори

Капацитет на етажерката за папки:

  • до 120 броя с ширина 8 см или
  • до 140 класьора с ширина 7 см или
  • до 160 папки с ширина 5 см.

Товароносимост на въртящата етажерка:

  • до 75 кг/ниво или
  • до 375 кг общо

Заемана площ в офиса или дома:

  • 80 см в диаметър, или 0,64 кв.м.