Описание

Ограничителна допълнителна лайстна към етажерка Multifile.

Хромирана лайстна към нивата на въртящата се етажерка Multifile.

Предлага допълнителен ограничител за съхраняване на по-дребни аксесоари на етажерката.